Mitä tuotekehityskonsultointia Subrosa on tehnyt ja kenelle

Subrosa on tehnyt pääasiassa palvelinpuolen tuotekehitystä mutta kokemusta on myös kertynyt arkkitehtuuri- sekä tuotekehitysryhmän vetämisessä. Lisäksi kokemusta löytyy patenttikeksintöihin, startup:in käynnistämiseen ja johtoryhmätyöskentelyyn.
Katso alla tarkemmin jo tehtyjä "Mitä ja Kenelle listaa".

Mitä

Arkkitehtuuri, ohjelmointi, suunnittelu ja testaus
Kokonaisten tuoteprojektien ja aliprojektien toteuttamista/vetämistä
Tuotekehitysryhmän vetoa ja rekrytointia yms. henkilöstötöitä
Startup:ien alkuvaiheen suunnittelu-, ratkaisu- ja arviointikonsultointia
Tutkimustoiminta, ideointi, protot ja joskus myös asiakkaan saama patentointi
Esimerkkejä toteutuksista:
Clusteroitu lyhytsanoma-GW(Gateway), IP-voice-GW, Corporate-GW
IP pohjaisia GW, IP-HLR ja IP-VLR, CDR-välitysverkko palvelin
Lukuisia tietokanta toteutuksia tietokantarajapintoineen


Kenelle

Kansainvälinen mobiililaite- ja verkkovalmistaja
Kansainvälinen suuri ICT palvelun ja infran toimittaja
Terveydenhoitoalan yksityis- ja julkishallinto
Pankkeja, Startup:ja yms.