Tiedon Effica-potilastietojärjestelmän(ajanvaraus) voi nyt virtualisoida Subrosa komponentilla

Subrosa on tehnyt komponentin, jolla voidaan ulottaa työasemavirtualisointi Effica-ajanvarukseen.
Tarvitaan vain MS Terminal Server. Ei muiden toimittajien lisenssejä.
Tuote mahdollistaa huomattavan säästön työasemien ylläpitokustannuksissa.

Subrosa on mukana ISSHP:n työasemavirtualisoinnissa omalla komponentillaan

Asiakkaan säästötavoite n. 800 000 € vuodessa ja virtualisointi on ollut tuotannossa elokuusta 2010

Lainaus asiakaalta: "Tällä hetkellä markkinoilla on yksi tuote, joka pystyy toteuttamaan testeissä asetetut vaatimukset myös Effica-järjestelmän osalta.
Ko. tuote on Subrosa Oy:n ETBfSubrosa

Haluatko tuotteen 1kk ilmaiseen testikäyttöön tai lisätietoja email: sales [at] subrosa.fi